NIOTOETSEN.COM


Niotoetsen.com is een testpraktijk in Amsterdam-Centrum voor kleinschalige, individuele afname van de NIO voor particulieren. Deze testpraktijk maakt onderdeel uit van De Vuurberg, bijlespraktijk voor rekenen en wiskunde van Annemieke van Roekel.


NIO-brochure
Wat is de NIO?

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een intelligentietest die is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij een juiste keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs van leerlingen van:
 • groep 8 van het basisonderwijs
 • de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs
 • het speciaal onderwijs
De test dient ter ondersteuning van het advies van de basisschool of van de school voor voortgezet onderwijs.

De update van de NIO is in 2018 op alle zeven criteria door de COTAN als 'goed' beoordeeld, de hoogste beoordeling.


Het schooladvies

De basisschool geeft in het laatste schooljaar een advies met betrekking tot de meest geschikte vervolgopleiding. Het advies van de basisschool is bindend. Op basis van de Cito-eindtoets kan de school het advies nog bijstellen.
Omdat het schooladvies zeer bepalend is voor de toekomst van een kind, is de juistheid van dit advies van groot belang.


NIO-brochure
Welke rol kan de NIO bij het schooladvies spelen?
 • Soms is er ontevredenheid over het gegeven schooladvies, meestal omdat dit lager uitviel dan werd verwacht of gewenst. Ouders kunnen dan behoefte hebben aan een onafhankelijke second opinion. Met een gunstige NIO-uitslag in de hand heeft men een objectieve basis voor een verzoek tot heroverweging.
 • Indien er op school geen Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt gebruikt en/of geen Cito-(eind)toets wordt afgenomen kan de onderwijsinstelling om een NIO-toets vragen.
 • Kinderen die in het buitenland hebben gewoond of op een internationale school in Nederland onderwijs hebben gevolgd, kunnen een advies meekrijgen dat niet door een Nederlandse onderwijsinstelling wordt erkend. In dat geval biedt de NIO uitkomst.

Wanneer kan de NIO worden afgenomen?

De NIO kan op ieder gewenst moment worden afgenomen bij:
 • leerlingen uit groep 8;
 • leerlingen uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs (om de juistheid van het onderwijsniveau opnieuw te toetsen).

Wat is het verschil tussen de NIO en de Cito-eindtoets?
 • De Citotoets is een schoolvorderingstoets: er wordt gemeten wat de leerling gedurende de schoolperiode heeft geleerd. De NIO is een intelligentietest: er wordt gekeken naar de capaciteiten van de leerling. Inzicht is hier dus belangrijker dan kennis.
 • De NIO is minder ‘talig’ dan de Cito-eindtoets. Voor leerlingen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen kan dit een voordeel zijn. De NIO-test bevat bijvoorbeeld geen verhaaltjessommen.
 • Bij een schoolvorderingstoets kan een hoog opleidingsniveau van de ouders een gunstige invloed op het resultaat hebben. Bij intelligentietests is dit minder het geval. Hierdoor kan de NIO in het voordeel zijn van leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus.


  Naar ouderbrochure over de NIO-toets (pdf) >>

  Tarieven 2018

  Individuele afname: 215 euro (incl. BTW)


  Locatie

  Amsterdam-centrum
  Aangezien de bijles- en toetspraktijk aan huis is gevestigd, is er geen wachtruimte aanwezig. Op 1 minuut loopafstand (aan het Singel) is een café waar u op uw kind kunt wachten.


  Contact

  Telefoon: 020-6206123 of 06-52479731

  Drs. Annemieke van Roekel (ontwikkelingspsycholoog)
  Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen - NIP
  avroekel@xs4all.nl
  Drs. Eric Plus (onderwijsassistent)
  ericjplus@hotmail.com

  Links naar de bijlespraktijk van De Vuurberg:
  Bijles rekenen en wiskunde
  Bijles medisch rekenen  © www.niotoetsen.com
  Laatste wijziging: 7 juni 2018